دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ در گیاهان در 58 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی ریشه, ساقه و برگ در گیاهان در 58 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ در گیاهان در 58 اسلاید


ریشه بخشی از گیاه است که معمولاً زیر خاک قرار دارد و گیاه با آن، آب و مواد معدنی را جذب می کند. ریشه، گیاه را محکم در خاک نگه می دارد. ریشه ها متناسب با نوع گیاه و نوع محیط در سطح خاک پخش شده یا به اعماق خاک فرومی روند. ریشه ها ممکن است در هوا یا در اب وجود داشته باشند. ریشه های گیاه به کمک (تارهای کشنده) که مانند مو هستند اب و دیگر مواد را می گیرد تا آنها را به برگ و ساقه برساند. ریشه مهم ترین قسمت گیاه است و گیاهان بدون ان نمی توانند حتی اندکی رشد کنند. بعضی ریشه ها مثل هویج و تربچه خوراکی اند. به طور ساده ریشه ها را به دو گروه راست و افشان تقسیم می کنند. ریشه گیاهان بخش مهمی از گیاه می باشد که در رشد گیاهان نیز مؤثر است مثلاً اگر فشردگی (تراکم) خاک در زمان رشد گیاه زیاد باشد ارتفاع رشد محصول کم شده و اگر پیوستگی ذرات خاک کمتر باشد رشد گیاه بیشتر خواهد بود درنتیجه باعث افزایش طول گیاهان می شود.
ساقه بخشی از گیاه است که معمولاً به صورت عمودی و بیرون از خاک قرار دارد البته ساقه هایی نیز وجود دارند که درون یا روی سطح خاک هستند. ساقه به وسیله آوندها مواد غذایی و آب را از ریشه به بخشهای دیگر گیاه می رساند. همچنین ساقه وظایف دیگری همچون نگهداری گیاه، هدایت، تولید بافتهای جدید، اندوختن مواد و نورساخت را نیز بر عهده دارد.
بَرگها زوائد جانبی ساقه اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می آیند. برگها اندام های پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می کند. پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبی انجام می دهد. برگ هر گیاه معمولاً ویژگی های ظاهری خاص خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط به عوامل محیطی مانند نور، رطوبت و دما است.
ریخت شناسی یا مورفولوژی (به انگلیسی: Morphology) شاخه ای از زیست شناسی است که به مطالعه شکل ظاهری و فرم اندامگان و ویژگی های ساختاری خاص آنها می پردازد.
این شامل جوانب مختلف ظاهر بیرونی (شکل، ساختار، رنگ، الگو) و همچنین شکل و ساختار اندام داخلی چون استخوان و دیگر اندام ها می شود. از این لحاظ با فیزیولوژی که به طرز کار اندام می پردازد فرق دارد.

فهرست مطالب:
مورفولوژی
ریشه (Root)
اجزای ریشه
کلاهک
ناحیه نمو
منطقه تارهای كشنده
ریشه های فرعی یا جانبی
ریشه های نابجا
انواع ریشه
ریخت شناسی (مورفولوژی) داخلی ریشه
ساختمان اولیه ریشه
اپیدرم
پوست
طبقه بندی چوب پنبه ای
پوست خارجی
پوست داخلی
آندودرم
استوانه مركزی
ساختمان پسین ریشه
طبقه مولد خارجی یا فلوژن
طبقه مولد داخلی یا پاخیت
ساق
مورفولوژی خارجی ساقه
انشعابات ساقه
انشعابات منوپودیك و سمپودیك
رشد و نمو طولی ساقه
انواع ساقه های هواییساقه های زیرزمینی
ساقه های آبی
دوام و عمر و ارتفاع ساقه
ساختمان برگ
مورفولوژی خارجی برگ
اقسام برگ
برگهای ساده
برگهای مركب
رگبرگها و انشعابات فرعی آنها
تغییرات برگ
طرز قرار گرفتن برگهای روی ساقه
ساختمان داخلی برگ
ساختمان دمبرگ
ساختمان پهنك
پارانشیم برگ یا مزوفیل
دسته های چوب و آبكش
رشد و نمو برگ و مبدأ ساختمان آن
دوام برگ
سقوط برگ


مورفولوژی


ریشه


ساقه


برگ


رگبرگ


اپیدرم


ساختمان


رشد و نمو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

محاسبه ضرائب افزایش بار جهت ارزیابی پتانسیل گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی